Garbo Lyrics – Dhvani Bhanushali | Narendra Modi

Garbo Lyrics has been beautifully sung by Dhvani Bhanushali. This latest track features the talented, Dhvani Bhanushali. The heartfelt of Garbo lyrics are penned by the talented Narendra Modi, while the captivating music is composed by Tanishk Bagchi. The music video for this song has been skillfully directed by Nadeem Shah.
Song Name : Garbo
Album / Movie : Dhvani Bhanushali
Singer : Tanishk Bagchi
Music Label : Jjust Music
Cast : Dhvani Bhanushali

Gaay Teno Garbo Ne Jheele Teno Garbo,
Garbo Gujarat Ni Garvi Miraat Chhe.

Ghume Teno Garbo To Jhoome Teno Garbo,
Garbo Gujarat Ni Garvi Miraat Chhe.

Surya Chandra Garbo Ne Traktuo Pan Garbo,
Garbo Gujarat Ni Garvi Miraat Chhe.

Tandu Dolave Ne, Manadu Jumavto
Savne Re Gamto Garbo
Radiyari Rato Main Lage Radiyamno
Ramto Ne Bhamto Garbo…. Ke Ghumto..

Hey Hayya Haa, Hey Hayya Haa.
Ohooo Hoo Hoo Hoo Hooo

Divas Pan Garbo Ne Raat Pan Garbo

Garbo Gujarat Ni Garvi Miraat Chhe.
Sanskruti Garbo Ne Prakruti Garbo

Vaansadi Chhe Garbo, Morpeench Garbo.

Garbo Mati Chhe, Garbo Sehmati
Veerno Ae Garbo, Ameerno Ae Garbo.

Kaya Pan Garbo Ne Jeev Pan Garbo,
Garbo Jeevan Ni Halvi Niraat Chhe.

Garbo Sati Chhe Ne Garbo Gati Chhe
Garbo Naari Ni Fool Ni Bichhaat Chhe.

Tandu Dolave Ne, Manadu Jumavto
Savne Re Gamto Garbo
Radiyari Rato Main Lage Radiyamno
Ramto Ne Bhamto Garbo…. Ke Ghumto..

Garbo To Sat Chhe Ne Garbo Akshat Chhe
Garbo Matajinu Kanku Radiyaat Chhe
Garbo To Sat Chhe Ne Garbo Akshat Chhe
Garbo Matajinu Kanku Radiyaat Chhe

Avv Ma Garbo, Swabhav Ma Garbo
Bhakti Che Garbo, Haan Shakti Che Garbo
Avv Ma Garbo, Swabhav Ma Garbo
Bhakti Che Garbo, Haan Shakti Che Garbo

गाए तेनो गार्बो ने झीले तेनो गार्बो,
गरबो गुजरात नी गरवी मिरात छे।

घूमे तेनो गार्बो तो झूमे तेनो गारबो,
गरबो गुजरात नी गरवी मिरात छे।

सूर्य चंद्र गार्बो ने ट्रैक्टुओ पैन गार्बो,
गरबो गुजरात नी गरवी मिरात छे।

तंदु डोलावे ने, मनादु जुमावतो
सवने रे गमतो गार्बो
रेडियारी रातो मैं लगे रेडियमनो
रामतो ने भामतो गरबो… के घुमतो..

हे हय्या हा, हे हय्या हा.
ओहो हो हो हो हो

दिवस पान गरबो ने रात पान गरबो

गरबो गुजरात नी गरवी मिरात छे।
संस्कृति गार्बो ने प्रकृति गार्बो

वांसदि छे गरबो, मोरपींच गरबो।

गरबो माटी छे, गरबो सहमती
वीरनो ऐ गार्बो, अमीरनो ऐ गार्बो।

काया पान गरबो ने जीव पान गरबो,
गरबो जीवन नी हलवी निरात छे।

गरबो सती छे ने गरबो गति छे
गरबो नारी नी फूल नी बिछात छे।

तंदु डोलावे ने, मनादु जुमावतो
सवने रे गमतो गार्बो
रेडियारी रातो मैं लगे रेडियमनो
रामतो ने भामतो गरबो… के घुमतो..

गरबो तो सात छे ने गरबो अक्षत छे
गरबो माताजिनु कंकु रदियात छे
गरबो तो सात छे ने गरबो अक्षत छे
गरबो माताजिनु कंकु रदियात छे

अव्व मा गरबो, स्वभाव मा गरबो
भक्ति चे गरबो, हां शक्ति चे गरबो
अव्व मा गरबो, स्वभाव मा गरबो
भक्ति चे गरबो, हां शक्ति चे गरबो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *