Chadyo Maana Najre To Badhu Pachu Aapi Jais Lyrics – Kajal Dodiya, Shakti Odhaviya

CHADYO MAANA NAJRE TO BADHU PACHU AAPI JAIS is recorded by Kajal Dodiya and Shakti Odhaviya from Ekta Sound label. The music of the song is composed by Ravi-Rahul, while the lyrics of "Chadyo Maana Najre To Badhu Pachu Aapi Jais" are penned by Ramesh Vachiya. The music video of the Gujarati track features Vijay Desai, Sunny Khatri, Sharmishtha Makwana, Dolly Badgu, Jayanti Vagh and Shital Vasava.

Song Chadyo Maana Najre To Badhu Pachu Aapi Jais
Singer Kajal Dodiya, Shakti Odhaviya
Lyrics Ramesh Vachiya
Music Director Ravi-Rahul

Ke jagatna chokni malipa
Aekvar khetarni malipa
Kadach aam jo char ito hoy
Aan char itoni malipa
Mara vadvani devine behadi hoy
Aan kadach man aam jo gando hamji
Kadach mari jamin bhale lakhai jya
Kadach man marnara mari jay
Lutnara kadach luti jay
Pan vakhatni veda ban
Jo aeni hat pedhi dhrunavi aan pachhi na lavu na
To to mara vadvano divo karyo na hato bap he…

Ae hathmathi lai jase tu nasibmathi nai
Ae hathmathi lai jase tu nasibmathi nai
Hathmathi lai jase mara nasibmathi nai

Are chadyo maana najre to badhu pachu aapi jais
Alya chadyo maana najre to badhu pachu aapi jais
Ae pachu aapi jais, badhu pachu aapi jais
Haknu padayel lidhel maru pachu aapi jais
Alya chadis maana najare to paymal thai jais
Alya chadis maana najare to paymal thai jais

Ae hathmathi lai jase tu nasibmathi nai
Hathmathi lai jase tu nasibmathi nai

Chadyo maana najre to badhu pachu aapi jais
Alya chadyo maana najre to badhu pachu aapi jais

Ho tari mari vachhe na rakhyu koi gantar
Tane parkhvama ochhu padyu bhantar
Ao bhai thai mane api veri jevi vadtar
Mari mata lavse joje mari vadtar

Ae khotu chadhyu chopde tara karmonu khatu
Mari mata karse aej badhu hachu
Ae valicholi ne badhu maru pachhu api daish
Varichori ne badhu mane pachhu api jaish

Ae mari otedi jo mari matar joni gai
Vato otedini jo mari mata joni gai
To to hamja je gher mari mata pochi gai

To to hamja je gher mari mata pochi gai

Ho mara te horte jo je mata mari aavse
Kali rate tara dhud re mandase
Ho dak ni dodi tute bhuva thaki jase
Mari mata to koithi na pakdase
Ae nyay lavse mata nyay lavse
Khotu karnarnu ae dat varse

Alya chadids mana najre to badhu pachu aapi jais
Alya chadids mana najre to badhu pachu aapi jais
Ae hathmathi lai jase tu nasibmathi nai
Ae hathmathi lai jase tu nasibmathi nai
Alya chadyo maana najre to badhu pachu …

કે કદાચ જગતના ચોકની માલીપા
એકવાર ખેતરની માલીપા
કદાચ આમ જો ચાર ઈંટો હોય
અન ચાર ઈંટોની માલીપા
મારા વડવાની દેવીને બેહાડી હોય
અન કદાચ મન આમ જો ગાંડો હમજી
કદાચ મારી જમીન ભલે લખાઈ જ્યાં
કદાચ મન મારનારા મારી જાય
લૂંટનારા કદાચ લૂંટી જાય
પણ વખતની વેળા બન
જો એની હાત પેઢી ધુણાવી અન પાછી ના લાવું ન
તો તો મારા વડવાનો દીવો કર્યો ન હતો બાપ હે

એ હાથમાંથી લઇ જશે તું નસીબમાંથી નઈ
એ હાથમાંથી લઇ જશે તું નસીબમાંથી નઈ
હાથમાંથી લઇ જશે મારા નસીબમાંથી નઈ…

અલ્યા ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
અલ્યા ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
એ પાછું આપી જઈશ, બધુ પાછું આપી જઈશ
હકનું પડાયેલ લીધેલ મારુ પાછું આપી જઈશ
અલ્યા ચડીશ માના નજરે તો પાયમાલ થઇ જઈશ
અલ્યા ચડીશ માના નજરે તો પાયમાલ થઇ જઈશ

એ હાથમાંથી લઇ જશે તું નસીબમાંથી નઈ
હાથમાંથી લઇ જશે તું નસીબમાંથી નઈ
ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
અલ્યા ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ

હો તારી મારી વચ્ચે ના રાખ્યું કોઈ ગણતર
તને પારખવામાં ઓછું પડયું ભણતર
ઓ ભઈ થઇને મને આપી વેરી જેવી વળતર

મારી માતા લાવશે જોજે મારી વળતર

એ ખોટું ચઢ્યું ચોપડે તારા કર્મોનું ખાતું
મારી માતા કરશે એજ બધું હાચુ
એ વાળીચોળીને બધુ મારુ પાછું આપી દઈશ
વાળીચોળીને બધુ મારુ પાછું આપી જઈશ

એ મારી ઓતેડી જો મારી માતા જોણી ગઈ
વાતો ઓતેડીની જો મારી માતા જોણી ગઈ
તો તો હમજ જે ઘેર મારી માતા પોચી ગઈ
તો તો હમજ જે ઘેર મારી માતા પોચી ગઈ

હો મારા તે હોરતે જોજે માતા મારી આવશે
કાળી રાતે તારા ધૂળ રે મંડાશે
હો ડાક ની ડોડી તૂટે ભુવા થાકી જાશે
મારી માતા તો કોઈથી ના પકડાશે
એ ન્યાય લાવશે માતા ન્યાય લાવશે

ખોટું કરનારનું એ દાટ વાળશે

અલ્યા ચડીશ માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
અલ્યા ચડીશ માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
એ હાથમાંથી લઇ જશે તું નસીબમાંથી નઈ
એ હાથમાંથી લઇ જશે મારા નસીબમાંથી નઈ
અલ્યા ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
અલ્યા ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ
ચડ્યો માંના નજરે તો બધુ પાછું આપી જઈશ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *