Joru paattu song Lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Amar

Joru Paattu lyrics, the song is sung by Jassie Gift from Amar. Joru Paattu Dance soundtrack was composed by Arjun Janya with lyrics written by Kiran Kaverappa.
Song Joru Paattu
Singer Jassie Gift
Lyrics Kiran Kaverappa
Film Amar
Music Arjun Janya

Peg erchi chutti therchi kadikudikaana
Kottu kattithu aat adithu thadikarukaana
Kootu koodithu paatu paadithu
Chedi marukaana
Bottle lekka maadathe bhaba
Barad khara bajji pakoda
Aadith paadithu gowjina maadanaa

Jor paatt jor paatt jor paat aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa
Jor paatt aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa

Akasha bhoomil ninna naa thedithu
Bandu naa needa chayina kandithu…

Chayi karthira manasu naa geddithu
Veera kadava naa bandhu nee kaayithu
Beer bottle chilluayithirad raa bhaba
Beer bottle chillu ayithirad
Are vaare notathil thelchath chayi karthi
Jor paatt jor paatt jor paatt aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa
Jor paatt aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa

Bottu podiyapathakura rangulu
Ninna notode name e mansuku

He kupya chale peeche kathi gathulu
Ninna mangalapu ase e mansulu
Beer bottle chilluayithirad raa bhaba
Beer bottle chillu ayithirad…

Peg erchi chutti therchi kadikudikaana
Kottu kattithu aat adithu thadikarukaana
Kootu koodithu paatu paadithu
Chedi marukaana
Bottle lekka maadathe bhaba
Barad khara bajji pakoda
Aadith paadithu gowjina maadana

Jor paatt jor paatt jor paatt aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa
Jor paatt aat adanaa
Peggura mele peggu idanaa….

ಫೆಗ್ ಎರಚಿ ಚುಟ್ಟಿ ತಥೆರಚಿ
ಕಡಿಕುಡಿಕಾನ,
ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು ಆಟ ಆಡೀತು
ಥಡಿಕರುಕಾನ,
ಕೂಟು ಕೂಡಿತು ಪಾಟು ಪಾಡಿತು
ಛೆಡಿ ಮರುಕಾನ,
ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ
ಮಾಡತೆಭಾಭ,
ಬರಡ್ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ
ಪಕೋಡ,
ಆಡಿತ್ ಪಾಡಿತು ಗೌಜಿನ
ಮಾಡನಾ…

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟ ಆಡಣಾ ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ..

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು
ಆಟ ಆಡಣಾ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣ..

ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಲ್ ನಿನ್ನ
ನಾ ಥೆಡಿತು.
ಬಂದು ನಾ ನೀಡ
ಚಾಯಿನಾ ಕಂಡಿತು.
ಚಾಯಿ ಕಾರ್ತಿರಾ ಮನಸು
ನಾ ಗೆದ್ದೀತು,
ವೀರ ಕೊಡವಾ ನಾ
ಬಂದು ನೀ ಕಾಯಿತು…

ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲುಆಯಿತಿರಾಡ್ರಭಾಭ,,
ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲು ಆಯಿತಿರಡ್.
ಅರೆ,
ವಾರೇ ನೋಟತಿಲ್
ಥೆಲ್ಚಾತ್ ಚಾಯಿ ಕರ್ತಿ..
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟಆಡಣಾ..
ಫೆಗ್ಗುರು ಮೇಲೆ
ಫೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ,

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು
ಆಟಆಡಣಾ,
ಫೆಗ್ಗುರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ…

ಬೊಟ್ಟು ಪೊಡಿಯೇ
ಪಾತಕುರ ರಂಗುಲು,
ನಿನ್ನ ನೋಟೋದೆ
ನಮ್ಮೆ ಇಮನ್ಸುಕು,,
ಕಪ್ಯಾಚಾಲೆ
ಪೇಚೆಕತಿಗತುಲು,
ನಿನ್ನ ಮಂಗಲಾಪು ಆಸೆ
ಇ ಮನ್ಸುಲು,

ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲುಆಯಿತಿರಾಡ್ರಭಾಭ,
ಬೀರ್ ಬಾಟಲ್
ಚಿಲ್ಲು ಆಯಿತಿರಡು….

ಫೆಗ್ ಎರಚಿ ಚುಟ್ಟಿ ತಥೆರಚಿ
ಕಡಿಕುಡಿಕಾನ,
ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು ಆಟ ಆಡೀತು
ಥಡಿಕರುಕಾನ,
ಕೂಟು ಕೂಡಿತು ಪಾಟು ಪಾಡಿತು
ಛೆಡಿ ಮರುಕಾನ,
ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ
ಮಾಡತೆಭಾಭ,
ಬರಡ್ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ
ಪಕೋಡ,
ಆಡಿತ್ ಪಾಡಿತು ಗೌಜಿನ
ಮಾಡನಾ…

ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಜೋರು ಪಾಟ್ಟು,
ಆಟ ಆಡಣಾ ..
ಪೆಗ್ಗರು ಮೇಲೆ
ಪೆಗ್ಗು ಇಡಾಣಾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *