Preethiya nota kannalli Radha Krishna title track lyrics ( ಕನ್ನಡ )

Preethiya nota kannalli Radha Krishna is the title track of the movie Preethiya nota kannalli Radha Krishna. The song has been sung by AniruddhaSastry and the lyrics are written by him as well.

Singer AniruddhaSastry
Lyrics Aniruddha Sastry
Music Surya Kamal

Prītiya nōṭa kaṇṇalli
manadi huḍukide ninna
prīti bari priyatamanondige
jagavē ondu māyeyō
jagavē ondu māyeyō

prīti anan’ya prītiyu mān’ya
prīti illade jaga śūn’ya
ninnaya prīti paḍeyalu nānu
nijakū indu dhan’ya
dhareya prīti ambarakēri

prītige mecci ambara bāgi
ninna nanna sam’milanadali prīti huṭṭide
tānu tannademba bhāva prīti tōride
jīvanavē prītisuva
tanumanava gelluvudu
milanadi ā prītiyanu

gelluvane ī gollanu
prītiya kaṇadi aḍagide śakti
ella nōvigū prītiyē mukti
prītiya kaṇadi aḍagide śakti
ella nōvigū prītiyē mukti
prēmavē jīva prēmavē daiva

prēmavē sr̥ṣṭi prēma samaṣṭi
bērē bērē iddaru andu
ondāgōṇa prītīli mindu
ninna nanna sam’milanadali prīti huṭṭide
tānu tannademba bhāva prīti tōride
jīvanavē prītisuva
tanumanava gelluvudu
milanadi ā prītiyanu
gelluvane ī gollanu

ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಟ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಮನದಿ ಹುಡುಕಿದೆ ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ ಬರಿ ಪ್ರಿಯತಮನೊಂದಿಗೆ
ಜಗವೇ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೋ
ಜಗವೇ ಒಂದು ಮಾಯೆಯೋ

ಪ್ರೀತಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗ ಶೂನ್ಯ
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾನು
ನಿಜಕೂ ಇಂದು ಧನ್ಯ
ಧರೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಬರಕೇರಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಬರ ಬಾಗಿ
ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನದಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ
ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ
ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ತನುಮನವ ಗೆಲ್ಲುವುದು
ಮಿಲನದಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನು
ಗೆಲ್ಲುವನೆ ಈ ಗೊಲ್ಲನು

——-

ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣದಿ ಅಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ನೋವಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣದಿ ಅಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲ ನೋವಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ

ಪ್ರೇಮವೇ ಜೀವ ಪ್ರೇಮವೇ ದೈವ
ಪ್ರೇಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ಸಮಷ್ಟಿ

ಬೇರೇ ಬೇರೇ ಇದ್ದರು ಅಂದು
ಒಂದಾಗೋಣ ಪ್ರೀತೀಲಿ ಮಿಂದು

ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನದಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ
ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ
ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ತನುಮನವ ಗೆಲ್ಲುವುದು
ಮಿಲನದಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನು
ಗೆಲ್ಲುವನೆ ಈ ಗೊಲ್ಲನು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *