Shrikarane shrinivasane song lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gaja

Shrikarane shrinivasane is a kannada song from the movie Gaja. The song is sung by K S Chithra and the music is composed by V Harikrishna.
Song Shrikarane shrinivasane
Singer K S Chithra
Lyrics V Nagendra prasad
Movie Gaja
Music V Harikrishna

ಶ್ರಿಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ,
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮ ಯಾದೆ ಹಾಯೆ ಆರಾಧನೆ

ಕರೆದರೆ ಬರುವ ಕಲಿಯುಗ ದೈವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಯ
ಲಕಮಿನು ಮನವ ಕಲಿಕುತ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಾಮನು ಇವನೆ
ಮಧುರ ಶಾಮನು ಇವನೆ
ಶರಣಾದಿ ಕುಂದದಿ ಕಾಯೊ ನೀ ಲಮಯ
ಶ್ರೀಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮಯ ಆರಾಧನೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *